Vakumlu Toz Toplama Sistemleri

İşletmeye Alma

 1. 10 nolu Blower ve 07 nolu hava kilidi çalışır
 2. 03 nolu Patlaç timer, elektronik kutuya(Kutunun yeri Filtrenin işletmedeki yerine göre değişmektedir)  ana panodan verilen 220 V   enerji ile elektronik   kumanda çalıştırılır.
 3. Basınçlı hava 15 nolu kollektörde emre amade beklerken  04  nolu patlaç vaf (diyaframlı ventilin)  açılmasıyla  ventil ucunda bulunan 1.1/2” lik boru vasıtasıyla   aynı sırada   bulunan   torbalara basınçlı hava üfürülür. Torba dış yüzeyine  yapışmış olan tozlar  bunkere indirilir. Bu işlem belli bekleme aralıkları ile devam eder.
 4. Bunkerde toplanan tozlar 07 nolu hava kilidi vasıtasıyla alt stok bunkerine dökülür.
 5. Durdurma esnasında 10 nolu Blower durdurulur. 5 nolu elektronik kumanda , 2 nolu    helezon  ve  3  nolu    hava  kilidi    çalıştırılmaya devam  edilerek    torba yüzeyinde kalan tozlar bunkere indirilir. Bu işlem 15 ila 20 dakika devam edilirse yeniden işbaşı yapılması esnasında torbalar temiz olarak işe başlamış olur.

Çalışma Prensibi İzahı

Tozlu hava, filtre gövdesinin altındaki bunkerde bulunan toz emiş borusu vasıtası ile sisteme girer. Havanın hareketi  filtre  torbalarının  istikametine     doğru     olur.  Bu  esnada  taşıdığı  toz partiküllerini torbanın dış yüzeyine yapıştırır. Torba yüzeyinden torba kafeslerine geçen temiz hava filtrenin üst kısmındaki boğazdan geçip Blower in çıkış kısmından dışarıya atılır.

Toz tutma işlemi sırasında tozlar torbaların dış yüzeyinde topladığı için   torbaların geçirgenliği  düşer.  Bunu  da  filtrenin  temiz  ve  kirli  gaz  bölümleri  arasındaki diferansiyel basınç kontrolü ile takip ederiz. Artması halinde sistemdeki fan kapatılıp sadece  torbalara  basınçlı  hava  üfletilerek  torbaların  temizlenmesi  ve  basıncın düşmesi sağlanır.

Elektronik timer devresinden gelen periyodik sinyaller ile selenoid valflar 0.1 sn. gibi ayarlanabilen çok kısa süreler ile enerjilendirilir ve yüksek basınçlı hava selonoit valflar vasıtasıyla üfleme borularına gönderilir. Üfleme boruları üzerindeki deliklerden basınçlı hava çok yüksek hızda ventürilerin içinde püskürtülür.Yüksek hızlı basınçlı hava venturiden geçerken kendi hacimlerinin birkaç misli büyüklükte sekonder bir hava meydana getirir.

Diğer bir deyişle venturi üzerinden çok yüksek basınç ve hızla püskürtülen basınçlı hava,temiz hava bölmesindeki havayla birlikte torba içine vakumlanır.  Bu iki hava sisteminin birleşik tesiri ile filtrenin temiz hava bölümü içinde çok ani ve kısa basınç artışı meydana gelir. Bu da torba lifleri arasında ters yönde hava akımı yapar ve tozları torbanın dışından atarak temizlenmesini sağlar.

Çalışma esnasında  filtre alanının çok az bir kısmı kısa süreli  temizleme işlemine maruz  kalmaktadır. Bu nedenle  sistemin tespit edilen çalışma debisi değişmemekte ve sistemden devamlı olarak geçmektedir.

Torbalı filtrenin , istenilen verimliliği ; vantilatörün emdiği toz havanın  %99’nun  torba üzerine tozları bırakıp temiz hava olarak torbanın iç tarafına geçmelidir.

Bu noktadan sonra verimli filtrasyon işlemini torba yüzeyindeki oluşan toz tabakası sağlamaktadır. Torba temizleme işlemi torba yüzeyinde oluşan  ince toz tabakasının temizlenmesine neden olmamalıdır.

Filtre torbası (Bölüm 01 – poz 6),polyester iğneli keçeden ve antisatatik olup, silindir şeklindeki torba kafesi (Bölüm 01 – poz 6) çevresini saran torbaya iskelet vazifesi görür.Torba, kafes ve venturi (Bölüm 01 – poz 6) komple bir ünite olarak delikli saç (Bölüm 01 – poz 1) üzerindeki yine deliklere takılır.

Üfleme boruları (Bölüm 01 – poz 15) ve borular üzerindeki üfleme delikleri (Bölüm 01– poz 15) her sıra torba grubunun üzerine monte edilmiştir. Üfleme delikleri venturi boğazına gelecek şekilde her venturi üzerinde merkezlenmiştir.

Tozlu hava, filtre  içine girdiğinde temizleme  sistemi  aşağıdaki gibi çalışır:

Elektronik program ünitesi (Bölüm 01 – poz 21) dağıtıcı kutudan enerji sinyalini gönderir ve valfın açılmasını temin eder.

Diyafram valf (Bölüm 01 – poz 13) içindeki basınçlı hava pilot valfın açılması sonucu boşalır.

Çok  kısa  süreli  çalışma  ile  6  Atu  basınçlı  hava  ani  olarak  basınçlı  hava tankından (Bölüm 01 – poz 15) üfleme borusuna ve oradan da üfleme deliklerinden venturiler boğazına ve torbalara geçer. Venturiden geçiş sırasında sekonder havayı da beraberinde sürükler. Böylece o sıradaki bütün torbalar tamamıyla temizlenmiş olur.

Filtre gövdesi (Bölüm 01 – poz 4) tamamıyla toz sızdırmaz olup delikli saç tarafından alt ve üst olmak üzere 2 bölmeye ayrılmıştır. Alt bölme filtre torba kafesleri ile dolu olup tozlu hava bölümünü (Bölüm 01–poz7) biriktirme ve boşaltma bunkerinden (Bölüm 01 – poz 5) ibarettir.

Bunker altında hava kilidi (Bölüm 01 – poz 11) vazifesi gören kova , çiftli klape gibi sızdırmazlık sağlayan parçalar bulunur.

Üst gövde (Bölüm 01 – poz 2) üfleme borularını muhafaza eder, Selenoid  ve valfleri taşır ve filtrenin temizlenmiş hava çıkışı (Bölüm 01– poz 9) bu bölmedir.

(Bölüm 01 – poz 7) nolu yönlendirme parçası tozlu hava giriş boğazı yüksek hızlı toz partiküllerinin darbe tesirini emer ve giren havanın dağıtılmasını sağlar.

İlk Yol Verme ve Çalıştırma Talimatı

Çalışmaya Başlamadan  Önce;

1.   Hava kanalları ve filtre gövdesinde kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Elektronik  kumanda bağlantılarını, sırasıyla  kumanda edip  etmediğini  kontrol ediniz.

3.  Blower’in dönüş yönünü kontrol ediniz.

4.   Elektronik kumandaya gelen hat 220V-50Hz olmalı, kontrol ediniz.

İlk Yol Verme Ve Çalıştırılması;

1.    Blower’in emişindeki klape kapatılır,

2.  Kısa bir start yapılarak montajda olabilecek hatalardan dolayı sürtme v.b. olup olmadığı kontrol edilir.

3.   Start verilerek Blower’e yol verilir.Tam yol verildikten sonra kanal emişindeki klape yavaş yavaş açılarak emme ağızlarındaki ayarlar yapılır.

4.   Filtrenin kirlilik durumu takılacak bir U manometresi (Bölüm 03 – poz 18)   ile veya sisteme takılan basınç farklarını bildiren elektronik cihazlarla kontrol edilir.(Torba cinsine ve toz yapısına göre bu kirlilik  50-150 mmSS arasında olmalıdır.)

5.    Basınç direncinin azaltılması için, filtre silkelemede basınçlı havasının  6.5 - 7

Atu 'ye yükseltilmesi gerekir.Daha iyi bir temizleme ve basınç farkının düşük değerde kalması için 2 Puls arası zaman kısaltılarak daha sık silkeleme yapılması sağlanır. 2 Puls arası zamanın uzatılması, basınçlı hava sarfiyatının azalması, elektronik kumanda devresi ile torbaların ömrünün uzamasını sağlar.

Elektronik kumanda kutusu  çalıştırılması ve ayarı : Elektronik kumanda kutusunda: 

Üfleme zamanı (salise)                                                    

Torbadan torbaya geçiş zamanı (saniye)

Otomatik ve elle kumanda

Güç

Valf  Düğmeleri mevcuttur.

· Üfleme zamanı potansiyometresi ile 0,9 ila 0,54 salise arasında kirlilik durumuna göre üfleme zamanı ayarlanır.

· Sıra silkelemeli filtrelerde bir grup torbaya 1 adet 1.1/2” diyaframlı patlaç valf kullanılmaktadır. Bir grup torbadan  diğer grup torbaya geçiş zamanı ayarlamak için bekleme zamanı  potansiyometresi ile 5 ila 30 saniye arasında işletme durumuna ve torba kirliliğine göre ayarlanır.

· Otomatik veya elle düğmesinin pozisyonuna göre kumanda şekli tespit edilir.

Elle kumanda  konumu:  (Tek tek valfleri ve pistonu işlevlerini kontrol etmek için kullanılır)

· Güç düğmesinden enerji kesilir veya verilir.

· İstenirse elektronik kartımıza torbaların kirlilik durumunu tespit edecek ek cihazlarda bağlanabilir. Bu cihazdan gelecek uyarıya göre torbalar temiz olana kadar silkeleme yaptırılır. Torbaların temizlendiğini algılayan cihaz   uyarıyı keserek silkelemenin durmasını sağlar.

BAKIM TALİMATI

1. Filtreler, bakıma en az ihtiyacı olan ürünlerdir. Silkeleme sisteminde mekanik parçası olmadığından yağlama ihtiyacı yoktur. Ancak filtre bunkerinde bulunan vidalı konveyör ( helezon ), rotary valf ( Hava kilidi ), vantilatör gibi yardımcı kısımların yağlama ihtiyacı vardır.

2. Metal kısımlar korozyona karşı periyodik olarak boyanmalıdır.

3. Belli bir zaman sonra emişte azalma gözetlenirse, torbalarda kirlilik (tıkanma) çoğalmış  demektir.  Bu  gibi  durumlarda  torbaların  temizlenmesi  için  fanı durdurup yalnızca silkeleme sistemini yüksüz çalıştırarak yıkama yapmadan temizlik işlemi randımanlı olarak yapılabilir.

4.  Diyaframlı  valf bakımında;

4.1. Bobinler kontrol edilmeli, 

4.2. Bobinlere gelen kabloların kontrolü yapılmalı,

4.3. Basınçlı havanın kuru ve yağsız olduğu kontrol edilmeli,

4.4.  Valflerin   devamlı   açık   kalması   halinde   valfin vidaları sökülerek diyaframda yırtık ve kapanmaya mani pislik olup olmadığı kontrol edilmeli.

4.5.  Pislik  varsa  temizlenmeli,  yırtık  varsa  diyafram veya valf yenisiyle değiştirilmeli. Diyaframların patlamaya sebep genellikle yüksek basınç olduğu için  basıncın  8  Atü'den  yukarıya  çıkarılmaması gereklidir.

UYARI:

Kapağı kaldırırken yayın ve küçük yarıklı pimin düşmemesine dikkat ediniz.

7. Selenoid Valf :

- Bobin üzerindeki cıvatayı gevşetip bobin grubunu çekerek çıkartınız.

- Dikkatlice cıvataları sökerek pilot gövdesinden pilot grubunu çıkartınız.

- Aşınan parçaları temizleyip değiştiriniz. Yedek ihtiyaçlarınızı sipariş ediniz.

UYARI:

Montaj esnasında selenoid valf cıvatalarını fazla sıkmayınız . Sıkmanız durumunda   mekik kovanın   taban   bölümünün kırılmasına veya deforme olmasına sebep olur.  Bu da mekik ve yayının sıkışmasına neden olacağından fonksiyonel çalışmaz.

İŞLETMEDE ARIZA TESPİTİ

05.1 Belli bir zaman sonra emiş azalacak olursa;

Bunker gövdesindeki bakım kapakları açılarak lamba (ışık) ile torba kirliliği durumu kontrol ediniz.

Kirli torbalar yukarıdaki torba bakım kapakları açılarak , önce kafes ve sonra torba alınarak dışarıda basınçlı hava ile temizlenip yerine takınız.

Silkeleme esnasında   verilen havanın, valf vasıtasıyla torbalara şok yapıp yapmadığını kontrol ediniz .Şayet yapmıyorsa su ayıracı  içinde  birikmiş su istenilen seviyenin üzerindedir. Bu su atılarak , havanın geçişini sağlayınız.

•    Hava basıncı çok düşük ise 6-7 Atu basınca gelmesini sağlayınız.

•    Emme hortumları, kanalları , varsa klapeleri kontrol ediniz. Toz  ve birikintiler temizleyiniz.

•    Bluwer dönüş yönü ters olabilir. Bluwer’in dönüş yönünü düzeltiniz.

•    Bluwer kayışlarında gevşeme, kayma olabilir. Kontrol ediniz.

•   Valflerde arıza olabilir.Kontrol ediniz.

Kanallarda , bakım kapaklarında , hava kilidinde  v.b parçalarda hava kaçağı olabilir. Kontrol ediniz.

05.2   Sistem Toz Kaçırıyorsa;

•   Torbalar  sökülür  teker  teker  kontrol  ediniz.  Delik  torbaları  yenileri  ile değiştiriniz.

•    Hava kilidi tozu bırakmıyorsa ;Hava kilidinde arıza olup olmadığına bakınız.

•    Bluwer  bacasından  toz  çıkıyorsa;  Filtre  torbalarında delik  olabilir, torbaları kontrol ediniz.

•   Bluwer’de titreşim varsa ; Kanatlarına toz yapışmış olabilir. Yapışan tozlar balans oluşturacağından  titreşim oluşur. Bluwer bakım kapağını açarak kanatları temizleyiniz.

05.3    Silkeleme sistemindeki Havanın Basıncı Devamlı Düşük ise;

Selenoid valf  açık kalmış olabilir. Kontrol ediniz, temizleyiniz, bilhassa mekik yay sistemini kontrol ediniz.

•    Bağlantılarda kısa devre vardır, valf devamlı açık duruyor olabilir.

•    Elektronik kutudan çıkan sinyalde arıza vardır .

•   Hatalı bağlantı , kompresör veya borularda kaçak vardır.

Selenoid   valflerin kapanması için   minimum basınç 3 Atu ‘dür. Kapama vanasından sonra basınçlı hava borularının çok uzun olması, 3 Atu lüzumlu kapama basıncını sağlamayabilir.

Çözüm : Basınçlı hava tankı   ve kapatma vanasını toz kolektörü yanına monte ediniz.

05.4 Filtre Torbaları Problemleri varsa; (Körlenme,  Kısa Ömür v.b.)

Çalışma  rutubetini  kontrol  ediniz,  çalışma  rutubetinden  düşük  olması halinde statik elektrik meydana getirir.

Çalışma  rutubetinden  daha  yüksek  rutubet  olması  halinde  tozlar  torba dışına yapışır. Torbaların rutubetini kontrol ediniz.

Bunkerde toz malzemenin yapışıp birikmesini kontrol ediniz. Malzemenin filtre torbalarına kadar yükselmesi torbaları hasara uğratır.

Torba  kafesleri  yanlış  monte  edilmiştir.  Bu  durumda  kafes  ve  torba arasındaki sürtünmeler veya iki torbanın birbirine sürtmesi veya torbanın dış gövdeye sürtmesi problem yaratır. Torbaların tam düşey aralarındaki boşluklar kontrol edilmelidir.

Aşınmalar yüksek hızda gelen toz partiküllerinin torbalara çarpması sonucu meydana  gelir.  Tozlu  hava  giriş  boğazını  ve  delikli  yönlendirme saçını kontrol ediniz , aşınma veya bozulma varsa yenileyiniz.

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME TALİMATI

 • Sorumlu Personel Harici makineyi kullanmak, bakım yapmak, elektrik aksamına müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
 • Sistem çalışırken ateşli çalışma (kaynak,oksijen vb.) yapmak yasaktır.
 • Kullanma talimatı, Özel kullanım, Bakım Talimatları dikkate alınmalıdır.
 • Makine üzerindeki uyarı ve levhalara dikkat ediniz.
 • Makine bakımları talimatnamede belirtilen zaman aralıklarında bakıma girmeli, tüm aksamı kontrolden geçmelidir.
 • Makine şase,gövde gibi temel aksamlarının kimyasal reaksiyona karşı zamanla boya atması gibi etkenleri görevli personelce tespit edilip onarımı yapılması gereklidir.
 • Makine filtreleri, zamanla yıpranması, tahrip olması, toz yogunluğuna bağlı eskimesi ile, en az 6 ayda bir yenilenmesi gerekmektedir.
 • Boruların üzeri ve Makine çevresi düzenli olarak temizlenmelidir.
 • Filtre değişiminde cihazın tamamen durduğundan emin olduktan sonra kapakları açınız.
 • Makine çalışırken üzerine çıkmayınız, kapakları açmayınız, elektrik aksamı ile oynamayınız.
 • Acil ve ya ters bir durumda Acil STOP butonlarını kullanınız.
 • Acil STOP arızalanması durumunda sistemde 22 adet Acil STOP bulunur. Uygun olan acil durdurma butonlarını kullanınız.
 • Enerji kesildiğinde Emiş gücü durur. Herhangi bir elektrik kesintisinde dikkate alınız.
 • Koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
 • İlgili personel harici kullanımı kesinlikle yasaktır.
 • Makine parçaları orjinali ile değiştirilmelidir.
 • Sistemin elektrik tesisatında topraklama hattı olacaktır.
 • Torbalar antistatik, kauçuklar antistatik olmalıdır.
 • 50 dereceden fazla hava emiş yaptırmayın.
 • Uyarı işaretlerini mutlaka asınız